مروری بر تاریخ ادیان نشان می‌دهد که ظهور هر پیام‌آور الهی جدید مخالفت و مقاومت علما و رهبران ادیان قبل از خود را به دنبال داشته است و پیروان آئین جدید همواره از سوی ادیان پیش از خود مورد آزار و اذیت و تهمت و افتراهای مختلف قرار گرفته‌اند. این مسئله البته از فهم محدود بشر نسبت به حقیقت واحد دین سرچشمه می‌گیرد. به اعتقاد بهائی حقیقت همه ادیان یکی است و همه ادیان منشاء، اساس و هدف مشترکی دارند. ادیان را می‌توان مشابه فصل‌های متوالی یک کتاب با عنوان دین الهی در نظر گرفت. هر یک از ادیان به تناسب ظرفیت درک و فهم بشر و نیازهای زمان خود، به صورت پی در پی و به تدریج، هدایت‌های لازم برای تکامل اجتماعی و معنوی نوع انسان را فراهم می‌آورند. از آنجا که تکامل بشر فرآیندی همیشگی است هیچ گاه نمی‌توان سخن از آخرین یا کامل‌ترین دین به میان آورد. در این نگاه پیامبران الهی مختلف نه به صورت رقیب و در تضاد با یکدیگر، بلکه به صورت مربیانی متوالی دیده می‌شوند که همگی در یک مدرسه واحد، بشر را به سمت رشد و تکامل هدایت می‌کنند.

عدم درک حقیقت واحد دین در زمان ظهور آئین بابی و بهائی نیز باعث شده است که بسیاری از روحانیون اسلام رشد و توسعهٔ این دو آئین را به منزلهٔ تهدیدی برای قدرت، مشروعیت مذهبی و حیثیت اجتماعی خود به شمار آورده و درصدد راهی برای مقابله با آن بر آیند. در دیانت بهائی طبقه روحانی و مراجع تقلید وجود ندارد و از هر فرد خواسته شده با استفاده از قوای عقل خود به طور مستقل به جستجوی حقیقت و تصمیم‌گیری بپردازد. همچنین همان طور که بالا توضیح داده شد دیانت بهائی باور به آخرین پیامبر ندارد و حتی حضرت بهاءالله را نیز آخرین پیامبر نمی‌داند چرا که معتقد است همواره مربیان الهی بشر را در مسیر تکامل همراهی خواهند کرد. شاید این باورها که به طور خاص با ساختار طبقه روحانی در اسلام در مغایرت دیده می‌شد منشاء بسیاری از مخالفت و دشمنی‌ها از طرف علمای اسلام با آئین بهائي بوده باشد.

به این ترتیب علاوه بر آزار و اِعمال محدودیت‌های مختلف برای پیروان این دیانت مانند کشتارهای وسیع در برهه‌هایی از تاریخ ویا حبس و تبعید و محرومیت‌های اجتماعی، از ابتدا به شکلی روشمند تهمت‌هایی علیه آنان درمیان مردم رواج داده شده است تا جلوی ارتباط طبیعی اقشار مختلف اجتماع با بهائیان گرفته شود و به این وسیله امکان آشنایی مردم با دیدگاه‌ها و تعالیم دیانت بهائی محدود شود.

این مجموعه تلاشی است برای پاسخ به برخی از این اتهامات و شبهات و امیدواریم کمکی باشد برای افرادی که جویای حقیقت هستند. لازم به ذکر است جهت یافتن اطلاعات بیشتر در مورد دیانت بهائی می توانید از طریق لینک‌های زیر به وب‌سایت‌های "جامعۀ جهانی بهائی" و "بهائیان ایران" مراجعه کنید.

پاسخى به اتهام وابستگی سیاسی بهائیان به دولت‌های خارجی
پاسخی به اتهام عدم پایبندی بهائیان به اصول اخلاقی و ازدواج با محارم
ارتباط دیانت بهائی با دیانت اسلام